एch्कर बोल्ट

  • Welding plate anchor bolt

    वेल्डिंग प्लेट एch्कर बोल्ट

    वेल्डिंग प्लेट एor्कर बोल्ट निर्माण साइटमा प्रयोग हुने बोल्टको एक प्रकार हो। यसलाई स्टिफनिंग एch्कर प्लेट लch्गर बोल्ट, वेल्डिंग एch्कर बोल्ट, एch्कर क्लो ए an्कर बोल्ट, रिब प्लेट एch्कर बोल्ट, एch्कर बोल्ट, एch्कर स्क्रू, एch्कर तार, आदि पनि भनिन्छ।
  • 7-shaped anchor bolt

    --आकारको एch्गर बोल्ट

    --आकारको बोल्ट एक प्रकारको बोल्ट हो जुन निर्माण साइटमा 7 आकारको आकारको साथ प्रयोग गरिन्छ। यसलाई प्रबलित एch्कर प्लेट लch्गर बोल्ट, वेल्डेड एch्कर बोल्ट, एch्कर क्लो ए an्कर बोल्ट, टेन्डन प्लेट ए b्कर बोल्ट, एch्कर बोल्ट, एch्कर स्क्रू, एch्कर तार, आदि पनि भनिन्छ
  • 9-shaped anchor bolt

    --आकारको एch्गर बोल्ट

    --आकारको बोल्ट एक प्रकारको बोल्ट हो जुन निर्माण साइटमा 9-आकारको आकारको साथ प्रयोग गरिन्छ। यसलाई प्रबलित एch्कर प्लेट लch्गर बोल्ट, वेल्डेड एch्कर बोल्ट, एch्कर क्लो एch्कर बोल्ट, टेन्डन प्लेट एch्कर बोल्ट, एch्कर बोल्ट, एch्कर स्क्रू, एch्कर तार, आदि पनि भनिन्छ।
  • Hot dip galvanized anchor bolt

    तातो डुबकी जस्ती एch्गर बोल्ट

    हट-डुबकी जस्ती एvan्गर बोल्ट एक प्रकारको बोल्ट हो जुन निर्माण साइटमा प्रयोग हुन्छ। तातो-डुबकी जस्ती सतह उपचार पछि, यो एक विरोधी जंग भूमिका खेल्न सक्छ। एलियास स्टिन्फिंग एन्कर प्लेट लंगर बोल्ट, वेल्डिंग एन्कर बोल्ट, एन्कर क्लो एन्कर बोल्ट, रिब प्लेट लंगर बोल्ट, एंकर बोल्ट, एंकर स्क्रू, एन्च